• Godziny: Pn—Pt: 7:00–15:00
  • biuro@jmtax.pl

Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe:

  • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont,
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
  • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku od towarów i usług [VAT-7],
  • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych ,
  • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej , uzgadnianie sald zobowiązań i należności,
  • sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu [CIT-8].

 

Biuro Rachunkowe JM TAX z Oleśnicy posiada w swojej ofercie kompleksową i profesjonalną pomoc w zakresie usługi księgi rachunkowe. Otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont. Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych. Przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku od towarów i usług [VAT-7]. Sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT. Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych. Sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej , uzgadnianie sald zobowiązań i należności. Sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu [CIT-8].